Üye Girişi

22 Kasım 2011 tarihli basın açıklamamız

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları, sendika ve derneklerimizin temsilcileri,eğitim emekçileri ve müfettiş arkadaşlar,
Sendika ve derneklerin bir arada oluşturdukları Eğitim Müfettişlerine Adalet Platformu olarak, bu gün genelde eğitimin ve eğitimcilerin, özelde Eğitim Müfettişlerinin sorunlarını dile getirmek için bu basın toplantısını yapma zorunluluğu duyduk.


Değerli basın mensupları köklü bir geçmişe ve Türk Eğitim Sisteminde çok önemli bir yere sahip olan Müfettişlik mesleği, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 'İl Eğitim Denetmenliği'ne dönüştürülmüş,iş yükü olabildiğince artırılmış,özlük ve ekonomik haklarımızda büyük oranda kısıtlamalar yapılmıştır.

Müteakiben, 666 Sayılı KHK ile aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla ek ödeme uygulaması getirilmiştir. Eğitim müfettişlerine denetmen unvanı verilmesi nedeniyle, müfettiş oldukları halde diğer denetmenlerle aynı kapsamda ek ödeme verilmiş ve ekonomik olarak mağdur edilmiştir.


Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar; teftişin olmadığı bir sistemde düzeltme, gelişme ve ilerleme de olamaz. Müfettişlik mesleği eğitim sisteminin sigortasıdır. Müfettişler eğitimin her kademesindeki yönetici, öğretmen ve diğer personelin danışmanı, yol göstericisi ve sorun çözücüsüdür. Müfettişler bu anlamda eğitim sisteminin kolaylaştırıcısı, geliştiricisidir. Bizler Eğitim Müfettişleri olarak eğitim, okulları ve yaşanılan sorunları en doğru tahlili yapan ve en etkili çözümleri sunan meslek mensuplarıyız. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görmesi için rehberlik, inceleme,araştırma, soruşturma gibi eğitim sisteminin ağır işçiliğini yapan ve kamu adına denetim görevini yürüten biz eğitim müfettişlerinin talepleri yerine getirilmelidir.

Eğitim müfettişlerine denetmen unvanı verilmemelidir. Çünkü;

1. Müfettişlerle denetmenlerin atanma şekli farklıdır. Eğitim Müfettişleri yıllardan beridir 4 yıllık bir fakülte bitirip en az 8 yıl mesleki görev yaptıktan sonra kanunların öngördüğü usule göre seçilerek atanmışlardır. Denetmenlerin atanma koşullarında ise 8 yıl çalışma şartı yoktur. Direkt sınava girerek mesleğe atanırlar. Bu atama şekliyle müfettişlerden farklıdırlar.

2. Müfettişlerle denetmenlerin kanundaki statüleri farklıdır. 657 Sayılı Yasanın I Sayılı ek gösterge cetvelinde bütün müfettişler genel idare hizmetleri sınıfının (g)bendinde yer almaktadırlar. Denetmenler ise bir alt bend olan (h) bendinde yer alırlar. Yani müfettişlerden daha alt statüdedirler.

3. Eğitim Müfettişlerinin ek göstergeleri 3600 iken, denetmenlerin ek göstergeleri 2200 dür. 3600 ek göstergeyle çalışmakta olan eğitim müfettişlerine ek göstergesi 2200 olan “denetmen” unvanının verilmesi yanlıştır.

4. Müfettişlerle denetmenlerin yetki farkı vardır.İl eğitim denetmenleri statü olarak il müdürüne bağlı olarak çalışmakta ve milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini de denetlemekle yetkilidirler. Denetmenlerin bu şekilde teftiş yetkisi yoktur.

5.Denetmenlikle eğitim müfettişliği görevi farklıdır. Denetmenler, bir alana ilişkin kontrol görevini yerine getirmektedirler. Oysa eğitim müfettişlerinin görevleri kontrol etmek değildir. Eğitim müfettişlerinin görev alanlarında rehberlik ve işbaşında yetiştirme, teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma görevleri yer almaktadır. Üniversite mezunu yüz binlerce yönetici ve öğretmenin rehberlik ve teftişini yapan eğitim müfettişliğine, ihraç edilecek yumurtanın kalite kontrolünü yapan bir meslekle aynı unvanın verilmesi büyük hatadır. Eğitim müfettişlerine denetmen unvanı verilerek denetmenlerle eşit iş yapıyor sayılması hukuka aykırıdır. Yapılan işin benzer olmadığı açıktır.

6. Denetmenliklerin çoğu kontrol memurluğundan dönüştürülmüştür. Muhasebe kontrol memurları 1995 yılında muhasebe denetmeni yapılmışlardır. Milli emlak kontrol memurları 1994 yılında milli emlak denetmeni yapılmışlardır. Sosyal güvenlik kontrol memurları 2011 yılında Sosyal güvenlik denetmeni yapılmışlardır. Vergi kontrol memurları 1994 yılında vergi denetmeni yapılmışlardır. Hatta ürün denetmenlerinin bir kısmı kökende pamuk eksperidir. Eksperler, 1983 yılında ihracat kontrol memuru yapılmışlar, 1994 yılında dış ticarette standardizasyon denetmeni yapılmışlar, 2011 yılında ise ürün denetmeni yapılmışlardır. Oysa eğitim müfettişliği (önceki adıyla ilköğretim müfettişliği) eğitim fakültesini bitirerek öğretmen olmuş kişilerin yeniden üniversite sınavıyla eğitim yönetimi ve denetimi bölümlerini kazanıp 4 yıllık müfettişlik eğitimi aldıktan sonra yine seçme sınavıyla atandıkları bir meslektir. Müfettiş, unvanının denetmen olarak değiştirilmesi ve kontrol memurlarıyla aynı kefeye konulması kazanılmış hakkın alınmasıdır ve hukuk devletine yakışmamaktadır.

7. Maliye Bakanlığında, vergi denetmenleri vergi müfettişi yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim müfettişlerinin denetmene çevrilmesi tutarsız bir uygulamadır.

8. Eğitim müfettişlerine 8 yıla bağlı rotasyon uygulaması Kanun ve yasal mevzuatlar, hukukun gereği olarak da çıktığı andan itibaren ileriye doğru uygulanmalı,çift yönlü rotasyon uygulamasına uygun mali ve özlük haklar verilmelidir. Çözüm rotasyonda veya çift başlı teftiş sisteminde değil,eğitimde teftiş sisteminin birleştirilmesinde tekleştirilmesindedir.

9.Eğitim personelinin özür grubu atamaları açılmalı,anayasamızda ifadesini bulan aile bütünlüğü bir an önce sağlanmalıdır.

10. Eşit işe eşit ücret anlayışını hayata geçiren 666 Sayılı KHK’da eğitim camiasına hak ettiği ek ödeme verilmeyerek, mağdur edilmiştir.

11. Anayasada ifadesini bulan parasız eğitim hükmünün hayata geçirilmeli ve okulların özellikle yardımcı personel ihtiyacı karşılanıp gerekli ödenekler ayrılmalıdır. Okul yöneticilerinin asli görevleri olan eğitim liderliğini yapmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

12. Eşit işe eşit ücret politikası ve eğitim kalitesi gereği ‘ücretli öğretmenlik’ uygulamasına son verilmelidir.

Eğitim Müfettişlerine Adalet Platformu olarak bu taleplerimizin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz.

Burada bu meşru ve haklı taleplerimizin duyurulmasında sesimiz kalemimiz olan Basın Emekçisi Arkadaşlara ,destek veren sendika ve derneklerimiz temsilci ve üyelerine teşekkür ediyoruz.İnatla ve kararlı bir şekilde taleplerimiz yerine getirilinceye kadar sesimiz daha gür bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz.Gerekirse üretimden gelen gücümüzü de kullanacağız.

Eylem takvim;

1- 2 Aralık Cuma günü görev alanlarına çıkmama

2- 9 Aralık Cuma günü MEB önünde basın açıklaması,

3- Taleplerimizin karşılanmadığı takdirde süresiz görev alanlarına çıkmama ve iş bırakma eylemi yapılacaktır.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNE ADALET PLATFORMU

Müfettişler Derneği Tem-Der Eğitim-Sen Türk Eğitim-Sen

22 Kasım 2011 tarihinde yapılan Basın Açıklaması resimleri

{gallery}22112011_basin_acik{/gallery}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Eğitim Müfettişleri Soru Cevap Alanı

Sorularınıza Cevaplar

Cemal Başak
başka okula teog bahanesi ile görevlendirme
kendi okulumda 28 saat (matematik+seçmeli) matematik dersim var. başka bir matematik öğretmeni ...
Perşembe, 01 Ekim 2015
Mustafa Köseler
Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi
İyi çalışmalar;2015-2016 Öğretim yılından itibaren 8.sınıflarda uygulamaya konulan Rehberl...
Perşembe, 01 Ekim 2015
demir
şeflik görevlendirmesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84. Maddesi gereğince hazırlanan "Milli Eğitim Bak...
Pazar, 27 Eylül 2015
mustafa Reçber
ders dagilimi
lisede ogretmenim okul muduru bir ogretmeni her yil sadece lise son sinif dersi verebilirmi banada s...
Pazar, 27 Eylül 2015
Yunus
Meb de çalışan annenin durumu?
İkili eğitim-öğretimin yapıldığı bir okulda görev yapmaktayız. Eşim ve ben aynı guruptay...
Pazar, 27 Eylül 2015

DERNEK VİDEOLARI

Ziyaretçi Yorumları

 • TEFTİŞ SİSTEMİMİZDE HUKUKİ ÇELİŞKİLER

  Adnan Uçkun 19.11.2014 19:59
  Mısırdaki SS duydu ama bizim sesimiz Ankara' ya ulaşmıyor sanırım...Biz altını-üstünü çizmekle ...
   
 • Türk Eğitim Sen:SAYIN BAKAN, SİZE BU AÇIKLAMA YAKIŞMADI

  Mustafa 29.09.2014 18:09
  Ne günlere kaldık! Bir zamanlar Ortadoğu'nun en büyük öğretmen örgütü şanlı geçmişiyle TÖS dü.
   
 • Akademisyene özlük hakkı müjdesi

  Adnan Uçkun 05.09.2014 16:14
  "Maarif Müfettişleri arasındaki adaletsiz ücret dengesinin düzeltilmesinde bütün müfettişlerin hepsinin ...

Kimler Sitede

184 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İstatistik

 • Ziyaretçiler : 624
 • Makaleler : 3623
 • Web Bağlantıları : 9
 • Makale Görünüm Sayısı : 2771884